Vzory motivačných listov

Ak si vytvoríte životopis podľa nejakého vzoru životopisu, nájdeného napríklad na Internete, potom nie je vôbec zlé ho doplniť o dokument motivačný list skôr, než svoje štruktúrované CV doručíte svojmu novému potenciálnemu zamestnávateľovi. Motivačnému listu sa tiež niekedy hovorí tzv. sprievodný list (vzor 2024 Nájdete nižšie), ale v podstate sa nejedná o nič iné, než o ten istý dokument.

Nezabudnite na kreativitu, snažte sa, aby Váš motivačný list nebol samotná kópia tu predložených vzorov. Snažte sa vzory si maximálne upraviť ku obrazu svojmu. Ako napísať motivačný list Vám napovie pár vzorov sprievodných listov, ktorými sa môžete nechať krásne inšpirovať.

Pravidlá sprievodného listu

Aj sprievodný či motivačný list vzor má svoje špecifiká a svoje pravidlá. Pri písaní motivačného dopisusi dajte záležať rovnako tak, ako na tvorbe životopisu. Sprievodný list je tiež dokument, podľa ktorého si na Vás Váš nový potencionálny zamestnávateľ, môže urobiť nejaký prvotný názor ...

Vzor motivačného listu číslo 1

Vážený [Meno príjemcu],
máte záujem o pracovníka [názov pracovnej pozície] s:

  • [počet rokov odpracovaných v odbore] rokmi praxe v [názov odbore]?
  • Znalostí najnovších technológií v [názov priemyselného odvetvia alebo odboru]?
  • Vynikajúcimi ústnymi aj písomnými komunikačnými zručnosťami?
  • ochotu učiť sa novým veciam a zdokonaľovať svoje schopnosti?
  • Ak chcete zistiť, prečo tento motivačný list zasielam práve do Vašej firmy? Čím ma zaujala Vaša spoločnosť?

Ak áno, prečítajte si, prosím, môj priložený životopis a presvedčte sa, že spĺňam všetky vyššie uvedené požiadavky.

Uvítal by som možnosť stretnutia s Vami na ďalšiu diskusiu o možnostiach zamestnania v [Názov spoločnosti]. Ak budete chcieť navrhnúť termín schôdzky, kontaktujte ma, prosím, telefonicky na čísle [vaše telefónne číslo]. Ďalej vo svojom motivačnom liste uvádzam, že som na spomínanom tel. čísle zastihnuteľný od [najskôr] do [najneskôr], v ktorúkoľvek hodinu mi však môžete zanechať odkaz a ja Vás budem telefonicky kontaktovať.

Ďakujem, že ste si urobil čas na prečítanie môjho Curriculum Vitae. Teším sa na rozhovor s Vami.

S pozdravom
[Vaše meno]
Príloha

Ďalšie príklad dobrého motivačného listu, číslo 2

Vážený [Meno príjemcu],
pracujem ako [názov pracovnej pozície] po dobu viac než [počet rokov praxe] a preto som ideálnym kandidátom na pracovnú pozíciu, ktorú ste inzerovali v [umiestnení inzeráte].

Požiadavky Moje praxe V rokoch
- [Požiadavka na pracovnú pozíciu] - [Vaša prax] - [Časové obdobie]
- [Požiadavka na pracovnú pozíciu] - [Vaša prax] - [Časové obdobie]
- [Požiadavka na pracovnú pozíciu] - [Vaša prax] - [Časové obdobie]
- [Požiadavka na pracovnú pozíciu] - [Vaša prax] - [Časové obdobie]

Na základe žiadosti vo Vašom inzeráte a tiež na základe odporúčaní v návode ako napísať životopis uvádzam v tejto odpovedi moju predstavu o výške platu. Pohybuje sa v rozsahu od [najnižšej platový požiadavku] EUR do [najvyššej platový požiadavka] Sk a závisí na rôznych faktoroch, ako je napríklad miera zodpovednosti u daného pracovného miesta a ďalšie poskytované výhody.

Uvítal by som možnosť stretnutia s Vami na ďalšiu diskusiu nad mojimi schopnosťami a týmto pracovným miestom. Ak máte akékoľvek otázky nezodpovedané v tomto motivačnom liste alebo ak budete chcieť navrhnúť termín schôdzky, kontaktujte ma prosím telefonicky na čísle [telefónne číslo] alebo e-mailom na adrese [e-mailová adresa]. K listu je priložený môj profesijný životopis. Teším sa na Vašu odpoveď.

S pozdravom
[Vaše meno]
Príloha

Iný sprievodný list, vzor číslo 3

Vážený [Meno príjemcu],

Odpovedám na Váš inzerát v novinách z 10. januára s ponukou voľného pracovného miesta obchodného zástupcu. Zasielam Vám tento motivačný list, pretože som presvedčený, že mám Vašej firme čo ponúknuť, hlavne vďaka piatim rokom obchodných skúseností.

Tu sú niektoré moje konkrétne úspechy:

  • Vďaka trvalému úsiliu a prvotriednym službám sa klientská základňa rozšírila o 40 percent.
  • Deväťdesiat percent klientov obnovovalo ročnej zmluvy.
  • Mám skúsenosti s cestovaním po veľkom území as hospodárením s časom.

Potrebujete takú osobu? Ak áno, teším sa na ďalšie rokovania. V prílohe posielam mimo tohto motivačného listu k nahliadnutiu ešte aj svoj štruktúrovaný životopis vzor. Teším sa na skorú odpoveď.

S pozdravom
[Vaše meno]
Príloha

Posledná vzorový list s platovými požiadavkami číslo 4

Vážený [Meno príjemcu]:

Pracujem ako [Názov pracovnej pozície] po dobu viac než [počet rokov praxe] a preto som ideálnym kandidátom na pracovnú pozíciu, ktorú ste inzerovali v [umiestnení inzeráte].

Nižšie, v tomto sprievodnom, alebo ak chcete motivačnom liste uvádzam stručné porovnanie mojej doterajšej praxe s vašimi požiadavkami.

Požiadavky Moje praxe V rokoch
- [Požiadavka na pracovnú pozíciu] - [Vaša prax] - [Časové obdobie]
- [Požiadavka na pracovnú pozíciu] - [Vaša prax] - [Časové obdobie]
- [Požiadavka na pracovnú pozíciu] - [Vaša prax] - [Časové obdobie]
- [Požiadavka na pracovnú pozíciu] - [Vaša prax] - [Časové obdobie]

Na základe žiadosti vo Vašom inzeráte uvádzam v tomto motivačnom liste moju predstavu o výške platu. Pohybuje sa v rozsahu od [najnižšej platový požiadavku] EUR do [najvyššej platový požiadavka] € a závisí na rôznych faktoroch, ako je napríklad miera zodpovednosti u daného pracovného miesta a ďalšie poskytované výhody.

Uvítal by som možnosť stretnutia s Vami na ďalšiu diskusiu nad mojimi schopnosťami a týmto pracovným miestom. Ak máte akékoľvek otázky alebo ak budete chcieť navrhnúť termín schôdzky, kontaktujte ma prosím telefonicky na čísle [vaše telefónne číslo] alebo e-mailom na adrese [vaše e-mailová adresa]. K listu je priložený môj životopis formulár. Teším sa na Vašu odpoveď.

S pozdravom
[Vaše meno]
Príloha

Nestrácajte čas a netvorte nič ručne!

Nestrácajte drahocenný čas tvorbou štruktúrovaného životopisu ručne, ale využite naši automatizované služby online
generátor profesionálnych životopisov. Je to profesionálne, rýchle, jednoduché a prehľadné!

Vytvoriť životopis

Vďaka životopisonline.sk som si vytvorila profesionálny životopis počas 10-tich minút.

Vďaka životopisonline.sk som si vytvoril krásny a moderný životopis, bez mučenia vo Worde.

Vďaka životopis vzor som sa
profesionálne odprezentoval firmám a získal svoju prácu snov, tak ako 203.207iných užívateľov!