Vzor štruktúrovaného životopisu

Ako si podľa základnej osnovy vytvoriť vlastný štruktúrovaný vzor životopisu podľa požiadaviek, ktoré vyžaduje rok 2024?.

Štruktúrovaný životopis, ktorý sa môžete pokúsiť vytvoriť napr. v programe Word, musí obsahovať niektoré dôležité informácie, bez ktorých sa tento kľúčový dokument rozhodne nezaobíde!

Ideálne životopis má najčastejšie tieto časti:

Všetky uvedené časti štruktúrovaného životopisu by mali byť obsiahnuté vo Vašom dokumente. Ak už teda z nejakého dôvodu musíte štruktúrovaný životopis tvoriť ručne, skôr než nejaký poznámkový blok odporúčame alepoň program Word z balíka MS Office, ktorý Vám postráži preklepy a hrubky.

Predsa len pravdou zostáva, že vzorový štruktúrovaný životopis, Kór v roku 2024, Musí byť dokument, ktorý bude absolútne dokonalý a bezchybný, pretože bude možno rozhodovať o Vašej budúcnosti. Bez preháňania môžeme dokonca povedať, že štruktúrovaný životopis naozaj patrí medzi životné dokmenty, ktoré môžu ovplyvniť Váš život po mnoho a mnoho budúcich rokov!

Osobné informácie

 • Meno
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Národnosť
 • Dátum narodenia

Pracovné skúsenosti

Tak tu má štruktúrovaný životopis obsahovať každú položku samostatne, pre každú dosiahnutú pozíciu, počnúc tou najaktuálnejšie.

 • Obdobie (od - do)
 • Meno a adresa zamestnávateľa
 • Oblasť podnikania alebo názov odvetvia
 • Dosiahnutá pozícia
 • Hlavné činnosti a zodpovednosť

Vzdelanie a kurzy

Štruktúrovaný životopis obsahuje každú položku samostatne, pre každý absolvovaný kurz, počnúc tým najaktuálnejším.

 • Obdobie (od - do)
 • Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelanie či kurzy
 • Hlavné predmety / praktické zručnosti
 • Získaný titul
 • Úroveň v národnej klasifikácii

Osobné schopnosti a zručnosti

Máme namysli osobné schopnosti a zručnosti získané počas života či práce, ale nie nutne zakončené oficiálnymi certifikátmi či diplomy.

 • Materinský jazyk
 • Ostatné jazyky (úroveň - čítanie, písanie, hovorený prejav)
 • Sociálne schopnosti a zručnosti - spolupráca s ľuďmi, tímová spolupráca
 • Organizačné schopnosti a zručnosti - koordinácia a riadenie ľudí, projektov
 • Technické schopnosti a zručnosti - výpočtová technika, špeciálne prístroje, nástroje a pod.
 • Umelecké schopnosti a zručnosti - hudba, literatúra, výtvarné umenie
 • Ostatné schopnosti a zručnosti (neuvedené vyššie)
 • Vodičský preukaz / preukazy vo strukturovavém životopisu tiež nesmie chýbať

Doplňujúce informácie

Tu do štruktúrovaného životopisu uveďte všetky ďalšie relevantné informácie, napr. Kontaktné osoby, referencie a pod.

Je možné aj prikladať prílohy?

Prílohy k štruktúrovanému životopisu samozrejme môžu byť priložené, ale ak dopĺňajú uvedené informácie. Môžu to byť napríklad rôzne skúšky, certifikáty, oprávnenia či absolvované kurzy či už rekvalifikačné či iné.

No a ako teda štruktúrovaný životopis vidí profesionálna personálna agentúra?

Životopis, často spomínaný pod skratkou CV (curriculum vitae = "beh života "), je v procese výberového konania chápaný ako opis profesijného života uchádzača, stručný výpis dosiahnutého vzdelania, pracovných skúseností a iných údajov, ktoré môžu výber nového zamestnanca výrazne ovplyvniť. V súčasnej dobe potom spravidla predstavuje prvý kontakt medzi uchádzačom o zamestnanie a potenciálnym zamestnávateľom. Napísať životopis nie je zložité, bohužiaľ rovnako tak nie je ťažké sa dopustiť úplne zbytočných chýb.

To, ako má štruktúrovaný životopis vyzerať, čo v ňom uviesť a čoho sa naopak vyvarovať, môžete nájsť v článku Ako napísať životopis. Alebo si túto prácu ušetrite a jednoducho si životopis nechajte vygenerovať tu.

Snáď všetci si spomíname na základnú školu, kedy pani učiteľku zaujímal predovšetkým náš slohový um, a tak sme sa učili písať klasický životopis. S hektickým životným štýlom a navyše v čase, keď sa o niektoré pozície hlási na desiatky záujemcov, však nastáva potreba šetriť čas a udržať personalistovu pozornosť. Preto, ak zamestnávateľ priamo netrvá na životopisu klasickom, čo sa v ojedinelých prípadoch môže stať, sa využíva bodového zoznamu stručných, ale jasných informácií štruktúrovaného životopisu.

Štruktúrovaný životopis by nemal v žiadnom prípade presahovať dve strany o formátu A4, bohato stačí len jediná stránka. Tá by mala obsahovať podstatné a pre budúceho zamestnávateľa atraktívne informácie. Oveľa väčšiu šancu, že Váš životopis nezapadne medzi ostatnými, budete mať práve vtedy, ak uvediete niečo zaujímavého, nevšedného, nejakú svoju pridanú hodnotu. Podrobnejšie informácie potom môžete rozviesť v motivačnom liste a neskôr aj osobne na pohovore, ku ktorému Vás pozvú práve na základe dobre napísaného životopisu.

Životopis sa bežne delia na 4 základné kategórie:

 • osobné údaje, teda meno a priezvisko, ďalej kontaktné informácie
 • vzdelanie
 • profesijnej histórie
 • doplňujúce informácie

Nezabudnite, že informácie, ktoré uvediete, musia byť za každých okolností pravdivé. Rozhodne sa neuchýlite ku lži. V prípade jej odhalenia by ste totiž vystavili nepríjemné situáciu nielen seba, ale aj zamestnávateľov, a výrazne si tým znížite alebo úplne zmaříte šanca na vysnívanú prácu.

Nestrácajte čas a netvorte nič ručne!

Nestrácajte drahocenný čas tvorbou štruktúrovaného životopisu ručne, ale využite naši automatizované služby online
generátor profesionálnych životopisov. Je to profesionálne, rýchle, jednoduché a prehľadné!

Vytvoriť životopis

Vďaka životopisonline.sk som si vytvorila profesionálny životopis počas 10-tich minút.

Vďaka životopisonline.sk som si vytvoril krásny a moderný životopis, bez mučenia vo Worde.

Vďaka životopis vzor som sa
profesionálne odprezentoval firmám a získal svoju prácu snov, tak ako 205.059iných užívateľov!