Ako napísať motivačný list?

Motivačný, inak tiež sprievodný list, ako už oba názvy napovedajú, je dokument, ktorý "vykonáva" životopisom a v ktorom uchádzač môže vyjadriť, ako veľmi je motivovaný danú prácu získať, ako moc o ňu stojí. Rozširuje a dopĺňa informácie uvedené vo štruktúrovanom životopise, pretože ten by mal byť iba stručným zoznamom informácií o Vašom profesijnom živote, a nedáva tak priestor vyjadriť všetko, čo by ste potenciálnemu zamestnávateľovi o sebe radi odkázali. Zaujme Ak personalistu Váš kvalitne napísaný životopis, je motivačný list zvyčajne hneď nasledujúcim krokom v procese získavania práce.

Na rozdiel od životopisu, ktorý si okrem iného môžete nechať ľahko a rýchlo vygenerovať tu, v sprievodnom liste môžete využiť svojich slohových schopností. Skrátka si predstavte, že naozaj píšete list svojmu budúcemu zamestnávateľovi. So všetkými formalitami, tak, ako ste sa na hodinách písania učili. Dajte si naozaj dobrý pozor na pravopisné a štylistické chyby, mohlo by to personalistu hneď v úvode spoľahlivo odradiť! Človek, ktorý je skutočne odhodlaný ponúkanú pozíciu získať, si dá na sprievodnému listu záležať.

Nie každý zamestnávateľ po Vás sprievodný list bude priamo vyžadovať, odporúčame však túto možnosť využiť ako priestoru pre prvotné obhajobu a zároveň dôkaz toho, že o miesto stojíte.

Ako by mala vyzerať štruktúra? Motivačný list samotný by mal byť dlhý štvrť až pol stránky. Rad zamestnávateľov si však dĺžku sama stanovuje obmedzením počtu znakov. V takom prípade sa tohto zadania držte, zvyčajne ide totiž o spôsob, ako si overiť, či dokážete úlohu splniť. Do pravého horného rohu uveďte svoje meno a kontaktné údaje. Na záver potom, ak Vám to k získaniu práce môže pomôcť, pokojne priložte ukážky svojej doterajšej práce. Nezabudnite sa o nich zmieniť už v obsahu listu.

Nižšie Vám ukážeme, ako taký motivačný list môže vyzerať. Majte však na pamäti, že motivačný list je predovšetkým vyjadrenie Vašej vlastnej osobnosti. Správne zvolená odchýlka od tradičnej štruktúry je preto namieste. Skúste zamestnávateľa presvedčiť niečím iným, niečím navyše. Vašej pridanou hodnotou. Presvedčte ho, že Vy ste osoba, ktorú on chce zamestnať.

Sprievodný list môže vyzerať napríklad takto:

Mária Vaľová
Slávičie údolie 106
Bratislava
811 02

Dobrý deň pán Laco,

dovoľte mi reagovať na inzerát uvedený na webových stránkach Vašej spoločnosti, v ktorom ponúkate pozícii Account Manager. V súčasnej dobe som zamestnaná ako Senior Account Manager v spoločnosti ABC sro, kde pracujem piatym rokom. Hoci som na tejto pozícii veľmi spokojná, prezentácia Vašej spoločnosti ma zaujala natoľko, že by som chcela byť súčasťou Vášho tímu, a zároveň sa tak posunúť profesne ďalej. Som starostlivá a spoľahlivá, rýchlo sa prispôsobujem vzniknutým situáciám. ďalej ponúkam profesionálny vzhľad a vystupovanie, som zvyknutá jednať s ľuďmi na najvyšších pozíciách.

Pevne verím tomu, že zamestnáte ak ma vo Vašej spoločnosti, budú nadmieru spokojné obe strany. Urobím pre to všetko, čo bude v mojich silách.

Ak budete mať záujem o osobné stretnutie, budem rada, keď Vám o sebe budem môcť povedať viac.

S prianím príjemného dňa

Mária Vaľová


V prípade, že posielate list klasickou poštovou cestou, pripojte aj podpis.

Je potrebné si uvedomiť, že kým životopis môžete v jednej a tej istej variante poslať na viac miest, sprievodný list musí byť unikátne pre každú pozíciu, o ktorú sa uchádzate!

Nestrácajte čas a netvorte nič ručne!

Nestrácajte drahocenný čas tvorbou štruktúrovaného životopisu ručne, ale využite naši automatizované služby online
generátor profesionálnych životopisov. Je to profesionálne, rýchle, jednoduché a prehľadné!

Vytvoriť životopis

Vďaka životopisonline.sk som si vytvorila profesionálny životopis počas 10-tich minút.

Vďaka životopisonline.sk som si vytvoril krásny a moderný životopis, bez mučenia vo Worde.

Vďaka životopis vzor som sa
profesionálne odprezentoval firmám a získal svoju prácu snov, tak ako 203.768iných užívateľov!