Europass - k čomu slúži?

Uvažujete o prácu v zahraničí a stretli ste pri behom hľadanie s pojmom Europass?
Čo to vlastne Europass je a na čo ho využijete?

Europass je súbor dokladov o Vašom vzdelaní, odbornej kvalifikácii, o Vašich skúsenostiach, schopnostiach, kompetenciách a zručnostiach vôbec. Zoznámte sa teda s európskym vzorom životopisu!

Je pre Vás vhodným riešením vtedy, uchádzate ak sa o štúdium či prácu v krajinách Európskej únie.

Súčasťou Europass je životopis a tzv. Pas európskych zručností, ktorý pozostáva z týchto dokumentov:

  • do životopisu Europass patrí jazykový pas
  • ďalej potom tiež doklad o mobilite
  • pokračujeme dodatkom k certifikátu
  • na záver nesmieme zabudnú na dodatok k diplomu

...a ďalšie doklady potvrdzujúce Vaše kompetencie, akými sú napríklad diplomy, certifikáty a ďalšie.

Poďme si tieto vyššie uvedené doklady prebrať jeden po druhom:

Životopis

Ako písať životopis, uchádzate ak sa o prácu v Českej republike, sme si už rozobrali. Životopis vhodný pre Europass sa vo svojej podobe príliš nelíši, preto môžete naše rady a tipy aplikovať aj pri tvorbe tohto dokumentu. Takéto CV pre Europass má taktiež štruktúrovaný formát, malo by byť výstižné a prehľadné, aj keď proti českej verzii trochu obsiahlejší. Europass životopis je k dispozícii vo všetkých jazykoch Európskej únie a mali by ste ho mať k dispozícii v elektronickej podobe tak, aby išlo kedykoľvek nahrať do počítača či externého zariadenia (flash disk), aby bolo možné dokument aktualizovať a upravovať.

Tip: Do životopisu do Europass neuvádzajte zbytočné údaje, ktoré by Vás u zamestnávateľa mohli diskriminovať. Medzi tie patrí napríklad dátum narodenia, náboženské vyznanie, počet detí a podobne. Pamätajte, že takéto informácie zamestnávateľa nemusí vôbec zaujímať, nevyžaduje ak to pozície, o ktorú sa uchádzate. jednoducho povedané, ak chcete byť rímskokatolíckym kňazom, otázka na vaše vyznanie je na mieste. Inak sa Vás na ne zamestnávateľ opýtať nesmie.

Najlepším postupom pri tvorbe Europass je použitie generátora, ktorý nájdete na stránkach europass.cedefop.europa.eu/editors. Na tomto webe si samozrejme môžete založiť aj európsky pas zručností.

Európsky pas zručností

Ide o zložku, ktorú si môžete založiť online. Obsahuje dokumenty Europass, teda jazykový pas, doklad o mobilite, doplnok k osvedčeniu a dodatok k diplomu. Mimo to obsahuje aj Vaše ďalšie diplomy, certifikáty a osvedčenia o profesijnej kompetencii. Rovnako ako životopis by európsky pas zručností mal byť v elektronickej verzii, aby šiel ľahko zdieľať a aktualizovať. Pri vhodnej príležitosti, akou je napríklad pohovor, z neho potom vďaka elektronickej podobe môžete ľahko vytiahnuť relevantné dokumenty ktorými na mieste doložíte svoje vedomosti a zručnosti.

Jazykový pas

Jazykový pas je formulár (k nájdeniu opäť na uvedených webových stránkach) o Vašich jazykových zručnostiach, ktorý si môžete vložiť do svojho Europass. Vyplníte ho sami na základe štandardizovaného sebahodnotenia, pomocou ktorého sa zaradíte do jednej z jazykových úrovní (A1-C2). Európske jazykové štandardy nájdete tu:Doklad o mobilite

Ak máte predchádzajúce skúsenosti s odbornou praxou alebo štúdiom v zahraničí, čo sa súhrnne označuje ako európska študijná stáž, možno ich doložiť tzv. dokladom o mobilite. Slúži na informovanie budúceho zamestnávateľa alebo školy o Vašich zahraničných skúsenostiach. Doklad o mobilite Vám vyplní organizácia, pod ktorou ste stáž absolvovali, teda napríklad škola, a tiež organizácie, ktorá Vás hostila. Doklad si môžete pochopiteľne nechať vystaviť hneď po absolvovaní stáže, možno o neho však požiadať aj spätne. Jasný návod, ako postupovať pri svojej žiadosti o mobilitu, nájdete na http://www.europass.cz/mobilita/.

Dodatok k osvedčeniu

Ide o doklad, ktorý potvrdzuje Vašu kvalifikáciu dosiahnutú na základe Vášho stredného alebo stredného odborného vzdelania. Za jeho vydanie nič neplatíte, je zadarmo. významom tohto dodatku je, že uľahčí pochopenie a prijatie Vášho študijného osvedčenie ako u zamestnávateľa zahraničného, tak aj českého. Možno z neho totiž ľahko vyčítať, akých kompetencií a akého vzdelaní ste počas svojho štúdia nadobudli. Návod na získanie takéhoto osvedčenia nájdete na stránkach http://www.europass.cz/dodatek-k-osvedceni/.

Dodatok k diplomu

Jedná sa o obdobu dodatku k certifikátu s tým rozdielom, že sa vydáva k diplomu získanému počas vysokoškolského štúdia. Dodatok k diplomu je tiež k získaniu zadarmo a postup k jeho získanie je uvedený na stránkach http://www.europass.cz/dodatek-k-diplomu/.

Nestrácajte čas a netvorte nič ručne!

Nestrácajte drahocenný čas tvorbou štruktúrovaného životopisu ručne, ale využite naši automatizované služby online
generátor profesionálnych životopisov. Je to profesionálne, rýchle, jednoduché a prehľadné!

Vytvoriť životopis

Vďaka životopisonline.sk som si vytvorila profesionálny životopis počas 10-tich minút.

Vďaka životopisonline.sk som si vytvoril krásny a moderný životopis, bez mučenia vo Worde.

Vďaka životopis vzor som sa
profesionálne odprezentoval firmám a získal svoju prácu snov, tak ako 203.207iných užívateľov!