Štruktúrovaný životopis vzor

Tu vás navedie, ako si podľa základnej osnovy vytvoriť vlastný štruktúrovaný životopis podľa požiadaviek, ktoré vyžaduje vzor 2015.

Štruktúrovaný životopis, ktorý sa môžete pokúsiť vytvoriť napríklad v programe Word, musia obsahovať niektoré dôležité informácie, bez ktorých sa tento kľúčový dokument rozhodne nezaobíde. Pokračujte v čítaní o niečo nižšie.

Štruktúrovaný životopis má tieto časti

Všetky uvedené časti štruktúrovaného životopisu by mali byť obsiahnuté vo Vašom dokumente. Ak už teda z nejakého dôvodu musíte štruktúrovaný životopis voriť ručne, skôr ako nejaký poznámkový blok odporúčame alepoň program Word z balíka MS Office, ktorý Vám postráži preklepy a záhonov.

Predsa len Štruktúrovaný životopis vzor 2015 musí byť dokument, ktorý bude absolútne dokonalý a bezchybný, pretože bude možno rozhodovať o Vašej budúcnosti.

Osobné informácie

 • Meno
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Národnosť
 • Dátum narodenia

Pracovné skúsenosti

Tak tu má štruktúrovaný životopis obsahovať každú položku samostatne, pre každú dosiahnutú pozíciu, počnúc tou najaktuálnejšie.

 • Obdobie (od - do)
 • Meno a adresa zamestnávateľa
 • Oblasť podnikania alebo názov odvetvia
 • Dosiahnutá pozície
 • Hlavné činnosti a zodpovednosť

Vzdelanie a kurzy

Štruktúrovaný životopis obsahuje každú položku samostatne, pre každý absolvovaný kurz, počnúc tým najaktuálnejším.

 • Obdobie (od - do)
 • Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelanie či kurzy
 • Hlavné predmety / praktické zručnosti
 • Získaný titul
 • Úroveň v národnej klasifikácii

Osobné schopnosti a zručnosti

Máme namysli osobné schopnosti a zručnosti získané počas života či práce, ale nie nutne zakončené oficiálnymi certifikátmi či diplomami.

 • Materinský jazyk
 • Ostatné jazyky (úroveň - čítanie, písanie, hovorený prejav)
 • Sociálna schopnosti a zručnosti - spolupráca s ľuďmi, tímová spolupráca
 • Organizačné schopnosti a zručnosti - koordinácia a riadenie ľudí, projektov
 • Technické schopnosti a zručnosti - výpočtová technika, špeciálne prístroje, nástroje a pod.
 • Umelecké schopnosti a zručnosti - hudba, literatúra, výtvarné umenie
 • Ostatné schopnosti a zručnosti (neuvedené vyššie)
 • Vodičský preukaz / preukazy

Doplňujúce informácie

Tu do štruktúrovaného životopisu uveďte všetky ďalšie relevantné informácie, napríklad kontaktné osoby, referencie a pod.

Prílohy štruktúrovaného životopisu

Prílohy pre štruktúrovaný životopis môžu byť priložené, pokiaľ doplňujú vyššie uvedené informácie.

Nestrácajte čas a netvorte nič ručne!

Nestrácajte drahocenný čas tvorbou štruktúrovaného životopisu ručne, ale využite naši automatizované služby online
generátor profesionálnych životopisov. Je to profesionálne, rýchle, jednoduché a prehľadné!

Vytvoriť životopis

Vďaka životopisonline.sk som si vytvorila profesionálny životopis počas 10-tich minút.

Vďaka životopisonline.sk som si vytvorila profesionálny životopis počas 10-tich minút.

Vďaka životopis vzor som sa
profesionálne odprezentoval firmám a získal svoju prácu snov, tak ako 13.443iných užívateľov!